Henkilökuntamme

Päivi Kivimäki
Jouni Valkonen
Eena Tulensalo
Stiina Anttila
Paula Rouvinen
Ida Lievonen
Hanna Sahlberg
Katju Pralea
Susanna Poutamo
Kati Flörchinger
Kirsi Mustonen
Tiina Rajamäki
Katri Puronaho
Anu Vainio
Katja Vuoti
Ville Vainio
Katja Sorri
Anne Lindeman
Sanna Kinnunen
Pauli Rintamäki
Kaisa Kaskari
Viivi Salminen
Sari Anria
Kati Saastamoinen
Jenni Silvan
Mikael Haapiainen
Reidel Penãlver
Jarkko Welling
Kerttu Parantainen
Kimmo Luukkola
Mona Holttinen
Jenni Huisman
Elmiina Tornikoski
Siiri Väisänen
Maija Puska
Essi Ollenberg
Heidi Piirala

HALUATKO MEILLE TÖIHIN?

Voit lähettää meille avoimen työhakemuksen ja ansioluettelon osoitteeseen:
paivi.kivimaki@klub1.fi